Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove i kadrovske poslove

- dana
Poslodavac:
Povjerenstvo za državnu službu ŽZH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Široki Brijeg
Rok prijave:
21.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Županijskog arhiva objavljujeJAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskom arhivu


1. STRUČNI SURADNIK ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE I KADROVSKE POSLOVE- 1 (jedan) izvršitelj - na neodređeno vrijeme01. Opis poslova:

priprema i revidira proračunske i stvarne troškove;
prati izvršenje financijskog plana u odnosu na odobreni Proračun;
priprema godišnja financijska izvješća i priprema obračun plaća uposlenika,
izrađuje druge informacije, analize, izvješća i druge analitičke materijale iz nadležnosti Arhiva;
sudjeluje u provedbi postupka javnih nabava za potrebe Arhiva;
osigurava izradu vodiča i indeksa registra u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, te se stara o primjeni navedenog zakona;
sudjeluje u kreiranju kadrovskih poslova prema uputama pomoćnika ravnatelja;
priprema i izrađuje nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata iz radnog odnosa;
vodi propisane evidencije iz područja rada i radnih odnosa;
priprema uvjerenja i potvrde iz službene evidencije uposlenih službenika i namještenika;
obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ravnatelja i ravnatelja

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke i to:

VSS/ VII stupanj, odnosno visoka naobrazba prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne ili ekonomske struke,
položen ispit za državnog službenika i
jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe.


POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),

2. dokaz o položenom ispitu za državnog službenika,

3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS i

4. uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja dužan je dostaviti i:

dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati biti će dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:Povjerenstvo za državnu službu Ž Z H
ul. Stjepana Radića 37b
88 220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta
državnog službenika u Županijskom arhivu“
- NE OTVARATI-


Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com).

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare