Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik na izvršnom referatu u Sekretarijatu Upravnog odjeljenja

- dan
Poslodavac:
Sud Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
26.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 11. stav (1) tačka g) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/09, 74/09 i 97/09), člana 1. Poslovnika o radu Suda BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 82/05, 60/11 i 25/17), a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema broj Su: 03-1340/17 od 15.05.2017. godine, raspisuje seJ A V N I O G L A S
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Sudu Bosne i Hercegovine
Stručni suradnik na izvršnom referatu u Sekretarijatu Upravnog odjeljenja – na određeno vrijeme – 1 izvršilac


Opis poslova: vrši ocjenu urednosti podnesenih prijedlog za dozvolu izvršenja; vrši pripremu nacrta odluka; vrši obračun sudske takse u skladu sa Zakonom; po nalogu sudije postupa u predmetima po izjavljenim žalbama; pruža informacije strankama o stanju u spisima; učestvuje u izradi izvještaja za potrebe odjeljenja; vrši i druge poslove koje odredi predsjednik Suda, predsjednik odjeljenja, postupajući sudija i generalni sekretar.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova), položen stručni upravni ispit, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Broj izvršilaca:

1 (jedan) na određeno vrijeme, - do povratka zaposlenika sa odsustva, a najkasnije do 22.04.2018. godine
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Napomena za sve kandidate: Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH.

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Uz prijavu na javni oglas, koja sadrži kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovane diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine),
Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, (mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit, uz obavezu polaganja u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa),
Potvrdu o radnom iskustvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja,
Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina,
Izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijem zaposlenika će se obaviti uz obavezno provođenje prethodne provjere znanja kandidata.

Po završetku izborne procedure, odabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas podnose se na adresu:Sud Bosne i Hercegovine
Ulica Kraljice Jelene br. 88
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta____“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare