Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za razvoj, održavanje i upravljanje aplikacijama i bazama podataka

- dana
Poslodavac:
Centralna izborna komisija BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Informatika
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju čl. 61. Stavak (2) Zakona o upravi («Službeni glasnik BiH» br.32/02 i 102/09) i čl. 8. stavak (2) i (3) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, raspisujeJ A V N I N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos zaposlenika na određeno vrijeme u Tajništvo Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do povratka državnog službenika sa neplaćenog odsustva, ali ne duže od devet mjeseci


Sektor za izbore i informacione tehnologije, Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije
Stručni savjetnik za razvoj, održavanje i upravljanje aplikacijama i bazama podataka 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova: Stručni savjetnik za razvoj, održavanje i upravljanje aplikacijama i bazama podataka prikuplja i dokumentira zahtjeve korisnika i izrađuje rješenja za iste (dizajn, projekt, modifikacija, implementacija, testiranje modela podataka i sistema za upravljanje bazom podataka); izrađuje rješenja za dizajn i razvoj arhitekture baza podataka i svih objekata baze podataka u projektima informacionih sistema; pruža savjete zaposlenim u odsjeku u vezi s odabirom, aplikacijom i implementacijom alata za upravljanje podacima; operira sistemima za upravljanje bazama podataka u cilju izvršenja analize podataka i pruža pomoć korisnicima i odgovoran je za sigurnost, podešavanje, pravljenje rezervnih kopija i oporavak nakon rušenja sistema; samostalno izrađuje aplikacije za kreiranje i odgovoran je za punjenje i ažuriranje baze, kao i agregiranje i tabeliranje, te priprema složenije analize, razvojne projekte, informacije, izvještaje i druge najsloženije materijale; usklađuje distribuirane baze sa centralnom bazom podataka i obavlja procesiranje podataka, uključujući upis birača putem pošte, registraciju kandidata, prikupljanje i obradu podataka za unos rezultata uz kreiranje potrebne dokumentacije; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka i za svoj rad odgovara šefu odsjeka za informaciono-komunikacijske tehnologije.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uvjeti:

VII.stepen stručne spreme, završen tehnički, prirodno-matematički ili ekonomski fakultet, smjer informatika odnosno tehnički, prirodno-matematički ili ekonomski fakultet, smjer informatika Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS, položen stručni upravni ili javni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci.Opći uvjeti:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da ima navršenih 18 godina,
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje,
da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini i
da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine.
Način prijavljivanja:

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće dokumente-ovjerene preslike:

-uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa;

-fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koje su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat niti za jednog diplomca;

-potvrde ili uvjerenja kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva;

-uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stavak (1) Ustava Bosne i Hercegovine i

-biografiju sa adresom stanovanja i kontakt telefon.Napomena: Nakon završenog postupka izbora, izabrani kandidat će biti dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti liječničko uvjerenje da je zdravstveno sposoban, ne starije od tri mjeseca i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca izdano od nadležnog suda.Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave.Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor i prethodnu provjeru (testiranje) poznavanja poslova radnog mjesta.Prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, s adresom, kontakt telefonom, poslati poštom ili predati lično na adresu:CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH
Danijela Ozme broj 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom „Javni natječaj“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:napredno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare