Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za poslove s visokoškolskim ustanovama

- dan
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH
(„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 09/14, 37/15, 48/16 i 9/17) i Dopuna Odluke o raspisivanju
Javnih konkursa, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-017/17 od 10. 8. 2017. godine i
broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-027/17 od 15. 9. 2017. godine, Odjeljenje za
stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos
NA NEODREĐENO VRIJEME U

Pododjeljenje za visoko obrazovanje i nauku

Stručni savjetnik za poslove s visokoškolskim ustanovama

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- Vodi upravni postupak,
- Donosi nacrt akta o sadržaju, postupku upisa i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova,
- Vodi registre,
- Razmatra inicijalni prijedlog visokoškolskih ustanova i predlaže šefu Odjeljenja broj i strukturu
studenata koji se upisuju u prvu studijsku godinu prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj
ustanovi koju osniva Distrikt,
- Predlaže mjere kojim se podstiče mobilnost studenata i akademskog osoblja u okviru evropskog
prostora visokog obrazovanja i na širem međunarodnom nivou,
- Predlaže sadržaj javnih isprava koje izdaje akreditirana ili licencirana visokoškolska ustanova u
skladu sa zakonom,
- Predlaže kriterije za finansiranje djelatnosti visokog obrazovanja,
- Predlaže sadržaj ugovora koji zaključuju visokoškolska ustanova i student,
- Prati sve pravne akte (zakone, propise) koji se odnose na područje visokog obrazovanja, a koji su
izdani na državnom nivou,
- Vrši internu kontrolu u djelokrugu rada Pododjeljenja,
− Odgovoran je za primjenu zakonskih i podzakonskih akata,
− Direktno je odgovoran šefu Pododjeljenja,
− Obavlja i druge složene i stručne poslove po nalogu šefa Pododjeljenja.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kvalifikacija za radno mjesto:
- stečena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje četiri godine, odnosno visoka stručna
sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, društvenog smjera,
- tri godine radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke stručne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim
organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne
uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,
- poznavanje rada na računaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: VIII 2 (mjesečna neto plata 1.693,49 KM, prije oporezivanja).

Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su
podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za tačnost podataka
navedenih u prijavi.
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za
radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin
BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se
protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv sigurnosti
javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine
(počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno
entiteta i Distrikta, uslijed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.
Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar
mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA
BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17. 10. 2017. godine do
15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici
Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH i traje do
17. 10. 2017. godine.

NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu
ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŽBENE INTERNET STRANICE Vlade
Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s članom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta
BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju
položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji
imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita
polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je
nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju
dokumente kojim dokazuju tačnost podataka kojim se potvrđuje ispunjavanje općih i posebnih uslova
(Kvalifikacija za radno mjesto).
Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne
poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare