Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za planiranje lokalnog razvoja i infrastrukture

- dana
Poslodavac:
Povjerenstvo za državnu službu ŽZH
Kategorija:
Arhitektura, Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Ljubuški
Rok prijave:
14.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški


STRUČNI SAVJETNIK ZA PLANIRANJE LOKALNOG RAZVOJA I INFRASTRUKTURE – 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova:
priprema prijedloge, planove i programe razvoja lokalne zajednice,
sudjeluje u izradi vizije i strategije razvoja općine,
vrši izradu pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i predlaže mjere za unaprjeđenje,
vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za financiranje projekata od strane viših organa, donatora, banaka i međunarodnih institucija,
sudjeluje i prati realizaciju Integrirane strategije razvoja Općine Ljubuški,
prati pojedinačne investicijske projekte,
predlaže prioritetne projekte i vrši pripremne poslove za njihovu realizaciju,
podnosi izvještaj o završenoj investiciji,
samostalno radi na stručno – operativnim i studijsko – analitičkim poslovima razvoja općine,
sudjeluje u pripremi projektnih zadataka i predmjera u vezi sa izgradnjom infrastrukturnih i drugi objekata,
koordinira na izvođenjem radova,
prati i istražuje mogućnosti za prikupljane sredstava potrebnih za razvojne projekte
koordinira s ostalim službama,
podnosi polugodišnje izvješće o svom radu,
obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi pomoćnik Općinskog načelnika i za svoj rad istom je odgovoran.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški i to:

Za poziciju 01:

VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske ili arhitektonske struke, najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, položen ispit za državnog službenika i poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
dokaz o položenom ispitu za državnog službenika,
potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
dokaz o poznavanju rada na računalu i
uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).


NAPOMENA:

Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88 220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški“ - NE OTVARATI


Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare