Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za financijske i računovodstvene poslove

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekat unaprijeđenja efikasnosti pravosuđa II i Projekat unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza – ICEA

Stručni savjetnik za financijske i računovodstvene poslove

Broj oglašene pozicije: 025/18
Broj izvršilaca: 1
Status: ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:
obavlja najsloženije financijsko-računovodstvene poslove za koje se traži visok stupanj stručnosti i samostalnosti;
priprema konsolidirane financijske planove i izvješća s informacijama za Projekt koji financira više donatora;
za sjednice VSTV-a, sastanke Predsjedništva VSTV-a i drugih tijela i sastanke s donatorom priprema materijale koji su vezani za financijsko-računovodstvene poslove Projekta, te po potrebi prisustvuje istim;
izrađuje sve vrste financijskih planova i novčanih tokova projekta, za potrebe donatora i VSTV-a, te učestvuje u izradi proračuna VSTV-a i dokumenta okvirnog budžeta u dijelu koji se odnosi na projekt;
vrši sveobuhvatnu analitičku procjenu zahtjeva za rashodima i raspoloživih sredstava po utvrđenoj dinamici i identificira trendove odstupanja te predlaže korektivne radnje;
osigurava usklađenost projektnih financijskih transakcija s relevantnim zakonskim propisima, donatorskim sporazumom i pravilima i procedurama VSTV-a;
prati i analizira izvršenje proračuna i osigurava adekvatnu raspodjelu financijskih sredstava na proračunskim pozicijama, te priprema zahtjeve za prestruktuiranje proračuna;
priprema zahtjeve za uplatu sredstava sukladno donatorskim sporazumom i planiranim aktivnostima Projekta;
odgovoran je za pravovoremenu pripremu i prezentaciju redovitih financijskih izvješća u skladu s donatorskim sporazumom, kao i pripremu izvješća i analiza za potrebe Ministarstva financija i trezora BiH, VSTV-a i Tajništva;
priprema dokumentaciju neophodnu za knjigovostveno evidentiranje i plaćanje i kontrolira njihovu materijalnu i formalnu ispravnost;
vrši knjiženja u svim modulima Informacijskog sustava financijskog upravljanja (ISFU),
vrši obračun plaća putem Informacijskog sustava za centralizirani obračun plaća i naknada (COIP);
po potrebi, vrši unos podataka o posebnim projektima u bazu Ministarstva financija i trezora BiH Informacijski sustav za upravljanje javnim investicijama (PIMIS);
prati kretanje novčanih sredstava na podračunu Jedinstvenog računa trezora otvorenom za potrebe Projekta;
u suradnji sa šefom Odjela za financije i računovodstvo VSTV-a priprema dokumentaciju neophodnu za reviziju Projekta i pruža potporu revizorskom timu;
priprema dokumentaciju i vodi proces povrata PDV-a;
priprema podatke i dokumentaciju i učestvuje u izradi i ažuriranju plana nabavki projekta;
osigurava pravovremenost javnih nabava i ravnoteže između obima nabava i raspoloživih sredstava;
po potrebi provodi procedure javnih nabava roba, usluga i radova u skladu s donatorskim sporazumom i propisima o javnim nabavama;
priprema analitičke, informativne i druge stručne financijsko-računovodstvene materijale;
priprema izvješća, informacije i mišljenja iz svog djelokruga rada;
pruža stručnu i tehničku pomoć drugim uposlenima iz svog djelokruga rada;
obavlja svakodnevne konsutacije iz svog domena rada s donatorom, Ministarstvom financija i trezora BiH i drugim nadležnim institucijama;
obavlja druge poslove koje mu dodijeli šef Odjela za financije i računovodstvo.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
VSS, ekonomskog smjera (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
najmanje tri (3) godine radnog iskustva na najsloženijim finansijsko-računovodstvenim poslovima za koje se traži visok stupanj stručnosti i samostalnosti u radu;
poznavanje financijsko-računovodstvenih propisa, kao i propisa iz trezorskog poslovanja;
odlično poznavanje rada na računaru;
znanje engleskog jezika;
iskustvo u radu na projektima međunarodne pomoći;
sposobnost planiranja, organizacije i učinkovitog procesuiranja velikog broja najsloženijih zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima;
visok nivo samostalnosti u radu;
sposobnost istovremenog obavljanja više poslova iz srodnih oblasti rada;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima.
Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:
Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).
U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 025/18“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije 025/18 mora biti naveden.
Rok za prijave: 21.06.2018. godine
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:napredno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare