Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik u kabinetu generalnog direktora

- dana
Poslodavac:
Regulatorna agencija za komunikacije
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
12.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o radu uinstitucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije, br. 03-02-2019/08 od 29.07.2008. godine do 03-02-2019-10/08 od 23.07.2015. godine i tačke II Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 04-34-1-1-1/18 od 03.01.2018. godine, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija), raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunu slobodnog radnog mjesta


STRUČNI SAVJETNIK U KABINETU GENERALNOG DIREKTORA - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Opis poslova: Savjetuje generalnog direktora o relevantnim pitanjima iz djelatnosti Agencije; po nalogu generalnog direktora izrađuje potrebne studije, informacije, analize i druge akte; obavlja druge poslove koje mu odredi generalni direktor
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi: Visoka stručna sprema društvenog, tehničkog, humanističkog ili biotehničko – biomedicinskog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru

Vrsta radnog mjesta: zaposlenik na radnom mjestu stručnog savjetnika
Vrsta poslova i stepen složenosti: studijsko – analitički i stručno operativni poslovi osnovne djelatnosti, najsloženiji
Pripadajuća osnovna neto plata: 1,298.63 KM
Mjesto rada: Sarajevo

I – Uslovi:
Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:
- navršenih 18 godina života;
- državljanstvo Bosne i Hercegovine;
- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);
- da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II – Uz prijavu za Javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:
- Popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac koji se nalazi na internet (WEB) stranici Regulatorne agencije za komunikacije:
http://rak.ba/bos/index.php?uid=1268628757
http://rak.ba/hrv/index.php?uid=1272012093
http://rak.ba/srp/index.php?uid=1272793791
 Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci);
 Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju kako je naznačeno u posebnim uslovima (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);
 Dokaz o najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (dostaviti original ili ovjerenu kopiju potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi. Potvrda ili uvjerenje moraju sadržavati podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta, da su to poslovi VSS, opis radnih zadataka, koliko dugo je obavljao navedene poslove i druge podatke kojima se dokazuje posjedovanje traženog radnog iskustva);
 Dokaz o poznavanju engleskog jezika (dostaviti original ili ovjerenu kopiju: uvjerenja škole ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenja fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca i sl.), diplomu završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku);
 Dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija uvjerenja škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta - ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru).


Napomena:
- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
- Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija, te se neće uzimati u razmatranje.
- Validnost navedenih dokumenata računa se sa danom prijema prijave kandidata na Javni oglas.
- Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
III – Postupak izbora:
Za provođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu imenovat će se Komisija za izbor zaposlenika Agencije koja će sa kandidatima koji dostave uredne, kompletne i blagovremene prijave i koji ispune uslove iz Javnog oglasa, provesti postupak pismenog testiranja i usmenog intervjua za kandidate koji polože pismeni test.
IV – Dostavljanje prijava:
Prijave se mogu predati najkasnije zaključno sa danom 12.01.2018. godine, direktno na protokol Regulatorne agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe broj 1, Sarajevo ili poslati poštom preporučeno na adresu:
Regulatorna agencija za komunikacije
“Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto
“STRUČNI SAVJETNIK U KABINETU GENERALNOG DIREKTORA – NE OTVARAJ”
Mehmeda Spahe broj 1
71000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare