Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Jajce, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Jajce

5/616

Stručni savjetnik - rukovodilac teritorijalne vatrogasne jedinice - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: prati i provodi zakonske propise i normativne akte koji regulišu zaštitu od požara, prirodnih i drugih nesreća, izrađuje planove rada vatrogasne jedinice, prati iste i podnosi izvještaj o radu vatrogasne jedinice pomoćniku općinskog načelnika u Službi civilne zaštite odnosno Općinskom načelniku, izrađuje i provodi Plan zaštite od požara na području Općine Jajce, rukovodi vatrogasnom jedinicom pri izvršavanju radnih zadataka, izrađuje i realizira program obuke iz oblasti zaštite od požara, kontroliše ispravnost raspoložive tehnike i sredstava za gašenje požara, nadzire rad vatrogasaca i za počinjene prekršaje i kršenje radne discipline pokreće disciplinsku odgovornost, stalno sarađuje i koordinira sa pomoćnikom općinskog načelnika u Službi civilne zaštite, aktivno učestvuje u radu općinskog Štaba civilne zaštite Općine Jajce, ostvaruje saradnju sa drugim vatrogasnim jedinicama na području Općine, sa drugim vatrogasnim jedinicama susjednih općina, vatrogasnim savezom, te sa drugim institucijama i organizacijama od interesa za zaštitu od požara, prirodnih i drugih nesreća, radi i druge poslove koje mu u nadležnost stavi pomoćnik općinskog načelnika u Službi civilne zaštite
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare