Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik

- dana
Poslodavac:
Okružni sud Prijedor
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
24.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU

Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79 102 PRIJEDOR

KONKURS

1. Opis radnog mjesta

1.1. Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske, pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, radi na izradi nacrta sudskih odluka, po ovlašćenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.


Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:

- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- dokaz o traženom radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.),

- dokaz o traženom stepenu obrazovanja,

- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.),

- ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.

Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

4. Rok i način podnošenja prijava na konkurs

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom "ZA KONKURS" se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:

Okružni privredni sud u Prijedoru

Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare