Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti privrede

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Ilidža
Rok prijave:
24.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH na zahtjev Općine Ilidža, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Općini Ilidža

06-1069/18


05.Stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti privrede - 1 (jedan) izvršilac05.Opis poslova: prati propise iz oblasti privrede, odnosno samostalne djelatnosti i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata u upravnim stvarima po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti a odnose se na oblast privrede: samostalna djelatnost ( oblast obrta- zanatstva; prevoza stvari - autoprevoznička djelatnost, prevoza osoba - taksi djelatnost, prevoza za vlastite potrebe, domaća radinost i ostale obrtu srodne djelatnosti, te oblasti trgovine, ugostiteljstva i turističke djelatnosti a sve u skladu sa zakonom, utvrđivanje namjene poslovnih prostora na osnovu važećih propisa;izrađuje prijedloge rješenja o ispunjavanju uslova za početak obavljanja određenih djelatnosti koje su u nadležnosti Službe; učestvuje u izradi raznih informacija iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi analitičkih periodičnih izvještaja iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi općih i pojedinačnih akata za potrebe Službe i Općinskog vijeća iz oblasti privrede; daje stručna pravna objašnjenja, savjete i upute građanima za kompletiranje podnesaka; vodi propisanu evidenciju-registre i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom;obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga rada Službe.Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Općine Ilidža, i to:

Za poziciju 05.
- VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I, II ili III ciklus, pravne ili upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 06.
- VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I, II ili III ciklus, pravne ili upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.


Za poziciju 07.
- VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I, II ili III ciklus, pravne ili upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3.Kandidati, za stručnog saradnika, (poz. 05.,06. i 07.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a)Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b)Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c)Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO


sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Općini Ilidža"


Nepotpune,neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. i 3. ovog konkursa, neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare