Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za poticanja zapošljavanja

- dana
Poslodavac:
Služba za zapošljavanje SBK Travnik
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Srednjobosanski kanton
Rok prijave:
15.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj 05/02, 3/05, 09/13, 14/15 i 03/17) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-60/17 od 06.10.2017. godine i Odluka Upravnog odbora broj: 01-02-18/18; 01-02-19/18 i 01-02-20/18 od 26.02.2018. godine, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK, raspisuje


K O N K U R S

za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

I

Pozicija 1.

Odjeljenje za aktivnu politiku zapošljavanja: Stručni saradnik za poticanja zapošljavanja, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže godinu dana.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Stručna sprema: VSS-VII/1 društvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog smjera.

Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Svi kandidati koji ispunjavanju uslove propisane Konkursom bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

V

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):

- Životopis sa Pismom namjere u kojem je naznačeno za koju poziciju se konkuriše,

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Dokaz o radnom iskustvu za poziciju 1. i 2.

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je dostaviti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

VI

Konkurs se objavljuje u Oslobođenju, Dnevnom listu i oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu Služba za zapošljavanje SBK, ul Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava za konkurs sa naznakom radnog mjesta na koje se konkuriše“.

Broj: 01-34-583/18

Datum, 06.03.2018.godine


direktor
Željko Lončar dipl. oec.
zamjenik ravnatelja
Marinko Krajina, dipl.ing.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare