Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za poslove operativnog planiranja i trezorskog izvještavanja

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo
06 / 978

- Stručni saradnik za poslove operativnog planiranja i trezorskog izvještavanja - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu i obradu podataka u oblasti izvještavanja o izvršavanju budžeta i stvara dokumentacionu bazu te oblasti; obavlja poslove kreiranja izvještaja o izvršenju budžeta iz modula Glavne knjige, uz redovnu koordinaciju sa svim korisnicima tih izvještaja; vrši konsolidaciju izvještaja o izvršenju budžeta u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH; mjesečno i tromjesečno vrši izvještavanje za potrebe Federacije BiH, MMF-a i drugih nadležnih institucija; poduzima aktivnosti za mjesečno, kvartalno, šestomjesečno i godišnje izvještavanje o izvršavanju budžeta; učestvuje u provjeri tačnosti unesenih podataka u odnosu na podatke iz usvojenog budžeta i vrši analizu primljenih zahtjeva; učestvuje u usklađivanju zahtjeva budžetskih korisnika sa usvojenim budžetom; učestvuje u pripremi obrazaca Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, za raspored prihoda korisnicima budžeta; učestvuje u izradi prijedloga tromjesečnog a u okviru tromjesečnog i mjesečnog operativnog plana; izrađuje odluke o preraspodjeli sredstava u
budžetu; vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu i obradu podataka u oblasti izvještavanja o izvršavanju budžeta i stvara dokumentacionu bazu te oblasti; vrši konsolidaciju izvještaja o izvršenju budžeta u skladu sa Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH; redovno prati zakone koji regulišu oblast izvršavanja budžeta; svakodnevno usmeno ili pismeno izvještava šefa Odjeljenja i pomoćnika ministra o realizaciji planiranih aktivnosti, ažurno i uredno vodi i čuva svu dokumentaciju koja se nalazi u radu, uključujući i dokumentaciju u elektronskoj formi; učestvuje u izradi programa i planova rada i izvještaja o radu odjeljenja; u obavljanju svojih poslova i zadataka dužan je da se rukovodi pravilima Etičkog kodeksa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i pomoćnika ministra; za svoj rad odgovara šefu odjeljenja i pomoćniku ministra, u obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

-stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet
- jedna (1) godina radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare