Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik – Savjetodavac za zapošljavanje – Biro Goražde

- dan
Poslodavac:
JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Goradžde
Rok prijave:
25.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Broj: 01/1-34-81-2/16
Goražde, 14.10.2016. godine
Na osnovu člana 40. Statuta Službe za zapošljavanje BPK Goražde, člana 4. Pravilnika o radu Službe
za zapošljavanje BPK Goražde, te u skladu sa ukazanim potrebama, Direktor Službe raspisuje:
J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos
1. Stručni saradnik – Savjetodavac za zapošljavanje – Biro Goražde;
dva (2) izvršioca - na neodređeno i puno radno vrijeme;
2. Stručni saradnik – Savjetodavac za zapošljavanje – Biro Foča u FBiH i Biro Pale u FBiH;
jedan (1) izvršilac - na neodređeno i puno radno vrijeme;
3. Spremačica – pomoćni radnik – Biro Goražde;
jedan (1) izvršilac - na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati sedmično) odnosno do povratka
radnika;
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
 Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
- VSS - VII stepen ili 180 ECTS bodova, društvenog smjera,
- 1 godina radnog iskustva u struci,
- osposobljenost za rad na računaru.
 Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
- VSS - VII stepen ili 180 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera,
- 1 godina radnog iskustva u struci,
- osposobljenost za rad na računaru.
 Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
- Osnovna škola, NKV.
Pored navedenih opštih i posebnih uslova, kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pod rednim
brojem 1. i 2. treba da posjeduju slijedeće kompetencije:
 Stručno poznavanje funkcioniranja tržišta rada i metodologije rada sa ljudima,
 Vještine individualnog i grupnog informisanja, usmjeravanja i karijernog savjetovanja,
 Praktično znanje o planiranju aktivnosti,
 Savjetodavne vještine: strpljivost, razumijevanje i sposobnost slušanja bez osuđivanja,
 Sposobnost motiviranja klijenta,
 Vještina procjenjivanja klijenta,
 Vještina rješavanja problema,
 Vještina donošenja utemeljenih preporuka za uključivanje u druge usluge i mjere aktivne
politike zapošljavanja,
 Sposobnost stvaranja povjerenja i empatije prema drugim pojedincima,
 Vještine rješavanja konflikta,
 Odgovornost i promišljena diskrecija,
 Spremnost na timski rad,
 Vještina formulisanja vlastitih argumenata,
 Poznavanje i svjesno korištenje tehnika aktivnog slušanja,
 Vještine organiziranja, analiziranja, komuniciranja,
 Sposobnost proaktivnog djelovanja i pozitivno reagovanje na promjene,
 Sposobnost kooperativnog rada i fleksibilnost u sklopu tima,
 Pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju, te kreativnost i inovativnost u radu,
 Etičnost i profesionalizam u radu.
Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pod rednim brojem 3. treba da posjeduju slijedeće
kompetencije:
 Odgovornost, tačnost, preciznost, ekonomičnost, ažurnost i efikasnost u radu,
 Etičnost i profesionalizam u radu
Za sva radna mjesta, obavezan je probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Uz prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži kraću biografiju, kandidati su dužni priložiti
slijedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci):
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. uvjerenje o nekažnjavanju;
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
5. diploma visoke stručne spreme - VII stepen, odnosno diploma visokog obrazovanja po
Bolonjskom sistemu studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili uvjerenje o
diplomiranju;
6. uvjerenje o radnom stažu i iskustvu u struci;
7. dokaz o osposobljenosti za rad na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. uvjerenje o nekažnjavanju;
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, obavit će se intervju.
Rok za prijavu na javni oglas traje osam (8) dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Tel/Fax: +387 38 221 546
E-mail: szzbpk@szzbpk.ba
URL: www.szzbpk.ba
ul. Maršala Tita 13 – 73000 Goražde
Prijave slati na adresu:
J.U. „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“
ul. Maršala Tita br. 13
73000 Goražde
sa obaveznom naznakom:
(Prijava na javni oglas)
D I R E K T O R I C A
____________________
Hodo Nafija
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare