Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice

- dana
Poslodavac:
Opština Lopare
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ostalo
Mjesto rada:
Lopare
Rok prijave:
24.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: 1.Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice........................ 1 izvršilac

I - Opis poslova:
Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice obavlja poslove i zadatke određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj: 4/15, 1/16, 5/16, 7/16, 9/16 i 1/17).

II - Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
7. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj: 97/16).

III - Posebni uslovi:
1. visoka ili viša stručna sprema tehničkog smijera,
2. najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i
3. položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara.
IV - Potrebna dokumenta
Prijava na javni konkurs se podnosi na propisanom obrascu (Obrazac br. 1.) koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici opštine Lopare i na Info-pultu u Prijemnoj kancelariji opštine Lopare.
Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. diplomu o završenoj stučnoj spremi,
2. dokaz o radnom iskustvu,
3. dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara,
4. foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:
a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
b) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,
v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj: 97/16).
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

V - Objavljivanje
Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta objaviće se u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i ‘’Službenom glasniku Republike Srpske’‘.

VI - Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Glas Srpake“ i Službenom glasniku Republike Srpske.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Jela Novaković, kontakt telefon, broj: 055/650-176.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika obaviće ulazni intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol opštine Lopare ili putem pošte na adresu Opština Lopare, Komisija za sprovođenje javnog konkursa, Cara Dušana, br. 143, sa naznakom - Prijava na javni konkurs”.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare