Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Službenik za administraciju

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekat unaprijeđenja efikasnosti pravosuđa II i Projekat unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza – ICEA

Službenik za administraciju

Broj oglašene pozicije: 026/18
Broj izvršilaca: 1
Status: ugovor o radu na određeno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:
pomaže, po potrebi, u organiziranju i koordiniranju rada komisija za izbor, imenovanja i razrješenja;
pomaže u pripremi dokumentacije potrebne u toku postupka zapošljavanja, te pruža pomoć u provođenju početne obuke i usmjeravanja novih uposlenika s ciljem njihovog uspješnog uključenja u organizaciju;
vodi ažuriranu evidenciju o osoblju VSTV-a i brine o povjerljivosti podataka, održava i ažurira osobne dosjee uposlenika, ažurira evidenciju o zapošljavanju i kadrovsku bazu podataka;
sakuplja i održava podatke i informacije (uključujući prisustvo uposlenika na poslu), obavlja dužnosti koje se odnose na obradu podataka, priprema potrebne informacije, izvješća i prezentacije;
po potrebi, prevodi korespondenciju i druga dokumenta na engleski i na službene jezike BiH;
vodi i ažurira plan rada; vrši kopiranje, uvezivanje i slične tehničke poslove za potrebe VSTV-a;
obavlja administrativne i druge poslove za potrebe odjela, uključujući fotokopiranje, prijem / otpremu pošte i faksova, te telefonskih poruka;
osigurava potreban uredski materijal i opremu, te obavlja administrativne i asistentske poslove;
osigurava tehničke i druge uslove za pripremu i održavanje sastanaka, koordinira i saziva sastanke i organizira službena putovanja, te obavlja i druge poslove protokola;
obavlja i druge poslove koje mu dodijeli nadređeni.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
VŠS/VSS (VI stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS bodova)
Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
sposobnost usmenog i pismenog izražavanja;
znanje engleskog jezika
sposobnost rada pod pritiskom;
posjedovanje visokih moralnih kvaliteta i profesionalnog integriteta;
dokazana posvećenost detaljima;
veoma dobre komunikacijske sposobnosti unutar multikulturalnog okruženja;
sposobnost izvršavanja zadataka u utvrđenim rokovima;
sposobnost za rad u sredini s povjerljivim informacijama;
sposobnost timskog rada;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
vrlo dobro poznavanje rada na računaru.
Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:
Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).
U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem)

ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo
Fax: +387 (0) 33 707 550

Sa naznakom: „Prijava na javni oglas broj 026/18“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije 026/18 mora biti naveden.
Rok za prijave: 21.06.2018. godine
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare