Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sekretar škole

- dana
Poslodavac:
Srednjoškolski centar Vogošća
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
15.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Školskog odbora br. 13/17 od 5.1.2017. godine, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, br. 11-34-24650-28-1/16 od 23.12.2016. godine, Srednjoškolski centar Vogošća raspisuje
JAVNI KONKURS
za upražnjeno radno mjesto

1. Sekretar škole – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme
od 30.01.2017. do 30.06.2017. godine.

Pored općih uslova predviđenim Zakonom o radu kandidat treba ispunjavati i sljedeće uslove:
- visoka stručna sprema, završen VII stepen – Pravni fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.
Obavezna dokumentacija:
- Diploma o stečenoj stečenoj stručnoj spremi,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- Prijava na konkurs sa kraćom biografijom, tačnom adresom stanovanja, brojem telefona i po mogućnosti e-mail adresom.
Dodatna dokumentacija:
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- Uvjerenje o radnom stažu,
- Uvjerenje o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi,
- Uvjerenje o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja, nakon sticanja stručne spreme,
- Uvjerenje o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
- Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
- Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
- Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja,
- Dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica, u skladu sa pozitivnim propisima o pravima boraca i članova njihovih porodica,
- Pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatraće se urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 3/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, br. 11-2-25383/16 od 12.8.2016.
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti od zdravstvene ustanove kao javne ustanove, koje nije starije od 6 mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je izabrani kandidat predao dokumente tokom potupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačna bodovne rang-liste, u skladu sa članom 17. Stav 4. i 5. Pravilnika.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati isključivo poštom na adresu:
Srednjoškolski centar Vogošća, Jošanička br. 119, 71320 Vogošća, sa naznakom „ZA KONKURS“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Javni konkurs za radno mjesto sekretar škole, objavljen je u Dnevnom Avazu u subotu, 7.1.2016. godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare