Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica
5 / 586

Stručna služba Gradskog vijeća
19. Sekretar Gradskog vijeća - 1 (jedan) izvršilac


19. Opis poslova: Rukovodi radom Službe i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Službi. Odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova u nadležnosti Službe. Izrađuje nacrte i prijedloge normativnih akata, koje donosi Gradsko vijeće, kao što su: Statut Grada, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, pravila mjesnih zajednica i drugi akti, kojima se uređuju organizacija i rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, organa mjesnih zajednica, te prava i obaveze gradskih vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća. Pomaže predsjedavajućem Gradskog vijeća u pripremanju sjednica i u obezbjeđivanju uslova za rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Učestvuje u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća. Stara se o ostvarivanju prava i dužnosti gradskih vijećnika i obezbjeđuje uslove za rad klubova vijećnika. Zaprima inicijative i prijedloge, upućene Gradskom vijeću i iste daje na dalju obradu nadležnim gradskim službama. Daje stručna mišljenja o nacrtima, odnosno prijedlozima svih normativnih akata, koje predlažu gradske službe i to prije dostavljanja radnim tijelima Gradskog vijeća. Stara se o pravno-tehničkoj obradi akata usvojenih na sjednici Gradskog vijeća, te o blagovremenom objavljivanju propisa i drugih akata koje je donijelo Gradsko vijeće, dostavljanju zaključaka i pitanja vijećnika Gradonačelniku, gradskim službama i drugim nadležnim institucijama. Daje mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte akata, koje usvajaju institucije Kanotna i Federacije. Prati sjednice skupštine Kantona i sugeriše Gradskom vijeću i Gradonačelniku razmatranje pojedinih materijala za Skupštinu Kantona. Stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova za potrebe Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Prati rad svih zaposlenih u Službi, te kontroliše njihovu predanost i marljivost u radu, odnos prema sredstvima rada, odnos prema strankama, te racionalno korištenje radnog vremena i u skladu s istim daje prijedloge radnih ocjena za državne službenike i namještenike iz Službe. Stara se i organizuje vođenje evidencija korištenja godišnjih odmora i drugih vidova odsustvovanja s posla značajnih za rad Službe (odsustvo zbog bolesti, plaćeno i neplaćeno odsustvo i slično) i o istom obavještava Službu za ljudske resurse i zajedničke poslove. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara Gradonačelniku. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe, koje istom stavi u zadatak Gradonačelnik, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare