Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef pisarnice

- dana
Poslodavac:
Okružni sud Prijedor
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
08.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Šef pisarnice – 1 (jedan) izvršilac

- Opis poslova:

neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i vrši kontrolu tog rada, prima i sakuplja mjesečne izvještaje sudija i stručnih saradnika i dostavlja ih predsjedniku suda, vodi knjigu - upisnik o oduzetim predmetima i novcu i izdaje potvrde na primljene predmete i novac, stara se o oduzetim predmetima i novcu, kontroliše izvršenje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja, kontroliše rad na poslovima vođenja upisnika u oblastima u kojima se evidencija o predmetima vodi manuelno, prati kretanja spisa, brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe sudske pisarnice na način da o tome pravovremeno obavještava sekretara suda i računovodstvo, organizuje blagovremeno sastavljanje statističkih izvještaja prema rokovima utvrđenim uputstvom o dostavljanju statističkih izvještaja, vodi evidenciju o radu pojedinačno za svakog sudiju, stara se o sređivanju i izlučivanju bezvrijedne arhivske građe i o urednom vođenju arhivske knjige u skladu sa arhivskim propisima, daje mišljenje sekretaru suda prilikom ocjenjivanja upisničara, namještenika na otpremi pošte i poslovima arhiviranja, po potrebi pomaže upisničarima u njihovom radu, priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i odgovara na podneske iz svog djelokruga rada, koje potpisuje predsjednik suda, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2. Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, poznavanje rada na računaru i najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja


Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

- izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od šest mjeseci

- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci

- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- dokaz o traženom radnom iskustvu

- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po završetku konkursa.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabrane kandidate pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom "Za konkurs" ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare