Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“,
broj 1/14, 5/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Tomislavgrad

Šef Odsjeka zajedničkih poslova -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Neposredno rukovodi Odsjekom s ovlaštenjima koja su utvrdena u članku
43. ovog Pravilnika. Čl. 43. Pravilnika: Unutarnjom ustrojbenom jedinicom (odsjekom)
rukovodi šef unutarnje ustrojbene jedinice (šef odsjeka). Šef odsjeka organizira vršenje svih
poslova iz nadležnosti odsjeka; rasporeduje poslove na službenike i namještenike i daje bliže
upute o načinu obavljanja tih poslova; osigurava pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih
poslova iz nadležnosti odsjeka; redovito usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika Općinskog
načelnika i tajnika o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u
vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; odgovara za korištenje
financijskih, materijalnih i Ijudskih resursa u odsjeku; postupa po nalozima pomoćnika
Općinskog načelnika i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odsjeka. Za vršenje poslova iz
stavka 2. ovog članka, šef odsjeka odgovara rukovoditelju temeljne ustrojbene jedinice
unutar koje se nalazi odsjek.
Neposredno obavlja sljedeće poslove: prati stručnu literaturu i propise vezane za rad
Odsjeka; nadzire poštivanje i provođenje zakonskih i drugih propisa u Odsjeku; prati
pojedinačno rad svakog državnog službenika i namještenika u Odsjeku; odgovara za
zakonitu, pravovremenu, potpunu, stručnu i racionalnu provedbu poslova; obavlja
personalne poslove za općinske službe, Pravobraniteljstvo i Stručnu službu Općinskog
vijeća, vodi i održava ažurnim personalne dosjee uposlenika i druge evidencije iz oblasti
personalnih poslova, ostvaruje suradnju sa zavodima, fondovima i drugim tijelima čija je
djelatnost vezana za personalne poslove, donosi rješenja koja se odnose na prava i obveze
iz radnih odnosa državnih službenika i namještenika i ostalih zaposlenika; obavlja i druge
poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika za pitanja branitelja i zajedničke poslove.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare