Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef odsjeka financija i računovodstva u sektoru potpore

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke Županije
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Široki Brijeg
Rok prijave:
20.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje


J A V N I N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke


ŠEF ODSJEKA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA U SEKTORU POTPORE - 1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova:

Neposredno rukovodi Odsjekom i s tim u svezi organizira, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka; raspoređuje poslove na izvršitelje u Odsjeku; odgovoran je za pravodobno, zakoniti, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka; radi analize za izvješća i informacije iz oblasti financijskih poslova Ministarstva i u svezi a tim priprema i predlaže najracionalnija rješenja; sudjeluje u izradi proračunskih zahtjeva za potrebna financijska sredstva za rad Ministarstva i financijskog plana; prati i primjenjuje propise iz oblasti financijskog poslovanja; kontrolira ispravnost svih financijskih dokumenata i dostavlja ih pomoćniku ministra na daljnju proceduru; prati izvršenje financijskog plana i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa usvojenom proračunskom politikom; daje upute za rad i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiteljima; izrađuje prijedlog plana rada i izvješća o radu Odsjeka; sačinjava konačne verzije analitičko-informativnih materijala iz nadležnosti Odsjeka, izrađuje tromjesečni plan rada i mjesečno izvješće o radu Odsjeka; redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika ministra o stanju u obavljanju poslova iz nadležnosti Odsjeka, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalogu pomoćnika ministra i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; izrađuje radnu verziju ocjene rada za namještenike u Odsjeku sukladno Zakonu i uputama pomoćnika ministra; uredno vodi evidenciju o poštivanju radnog vremena od strane djelatnika kojima rukovodi; te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“


Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com).

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare