Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni stručni saradnik za stočarstvo

- dana
Poslodavac:
Opština Novi Grad
Kategorija:
Državna služba i uprava, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Novi Grad
Rok prijave:
22.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Načelnik opštine Novi Grad raspisuje javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad:

- Samostalni stručni saradnik za stočarstvo

II– Opšti uslovi:
1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III – Posebni uslovi:
I-1: VSS – diplomirani inženjer poljoprivrede – smjer stočarstvo ili prvi ciklus studija navedenog smjera obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova; položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV - Opis poslova:
Službenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad.

V – Potrebna dokumenta:
Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
-ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
-ličnu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-ličnu izjavu, da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi ,
-dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-dokaz o neosuđivanosti.

VI - Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Načelnik opštine, ulica Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad sa naznakom: ‘’Za javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme ‘’.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske’‘.

Konkurs će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, Glasu Srpske, na internet stranici Opštine Novi Grad http://www.opstina-novigrad.com i oglasnoj tabli Opštine Novi Grad.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu provođenju intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare