Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni stručni saradnik za pripremu akata u postupku legalizacije

- dana
Poslodavac:
Gradska uprava Grada Bijeljina
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
19.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: U Gradsku upravu Grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:


Odjeljenje za prostorno uređenje:

4. samostalni stručni saradnik za pripremu akata u postupku legalizacije....1 izvršilac

II – Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.
Opis poslova: prati zakonske i druge propise iz oblasti prostornog uređenja i građenja, kao i druge propise koji se primjenjuju u radu Odsjeka, priprema nacrte rješenja, zaključka, uvjerenja i nacrte drugih pojedinačnih akata iz djelokruga rada Odsjeka, priprema nacrte odluka iz djelokruga rada Odsjeka, pruža stručnu pomoć kod poslova iz djelokruga rada Odsjeka, vodi evidenciju o primljenim zahtjevima za legalizaciju i vrši kontrolu priložene dokumentacije uz zahtjev, vodi evidenciju o izdatim lokacijskim uslovima, građevinskim i upotrebnim dozvolama u postupku legalizacije, priprema obavještenja strankama radi dostavljanja dokaza koji su potrebni za kompletiranja podnesenih zahtjeva, obavještava stranke o stanju predmeta i kretanju predmeta u postupku legalizacije, pruža stručnu pomoć građanima iz oblasti legalizacije, priprema informacije i statističke podatke o poslovima Odsjeka, prikuplja i vodi evidenciju dokumentacije i normativnih akata, koji se odnose na rad Odsjeka, dostavlja informacije iz djelokruga rada Odsjeka, koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učestvuje u njegovoj izradi, učestvuje u radu komisija, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja.
Odgovornost: odgovoran je za pravilnu primjenu propisa, metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovora za pravilnu primjenu zakona, podzakonskih akata, odgovora za stručnu i kvalitetnu izradu odluka, odgovara za izradu odluka propisanim rokovima, odgovara za pravilnu upotrebu povjerenih sredstava rada, pravilnu primjenu metoda rada i tehnika rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III - Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno pod brojem 4.
VSS-pravni fakultet, VІІ-1 stepen, ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet, najmanje jedna godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.

Izuzetno status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi ukoliko u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi u roku od šest mjeseci prestaje mu radni odnos.

V – Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu na javni konkurs - prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) diplomu o završenoj stručnoj spremi
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15) ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu za radno mjesto označeno pod brojem 9.;
4) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
5) dokaz o poznavanju rada na računaru;
6) dokaz o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 13. i 15.;
7) dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 3. i 13.;
8) dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara za radno mjesto označeno pod brojem 14.;
9) dokaz o poznavanju metodologije upravljanja projektnim ciklusom za radno mjesto označeno pod brojem 15.

Dokazi - kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavješetenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog Konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

VI – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije releventne za javni konkurs:

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 08 do 16 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Krađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članom 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare