Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu trećeg zvanja

- dana
Poslodavac:
Opština Berkovići
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
ber
Rok prijave:
19.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: OPŠTINA BERKOVIĆI

NAČELNIK OPŠTINE BERKOVIĆI

raspisuje:

JAVNI KONKURS

I


3. Samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu trećeg zvanja – 1 izvršilac


Opis poslova pod rednim brojem 3.

Poslovi iz oblasti civilne zaštite u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

III Mandat

Načelnike odjeljenja imenuje Skupština opštine nakon sprovedenog Javnog konkursa za vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine, a samostalni stručni saradnik prima se u radni odnos do povratka radnika sa funkcije.

Načelnici Odjeljenja imaju radno-pravni status službenika na rukovodećim radnim mjestima.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:IV Opšti uslovi za kandidate pod rednim brojevima 1, 2. i 3.

- da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi

- da nije otpuštan iz službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa

- da se na njega ne odnose odredbe člana 9. stav 1. Ustava BiH

- da nije u sukobu interesa odnosno na obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost


V Posebni uslovi za kandidate


3. Samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu

- visoka ili viša školska sprema – društvenog smjera obrazovanja

- jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

- položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi

- položen vozački ispit "B" kategorije

VI Potrebna dokumenta

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se na propisanom obrascu koji je dostupan na sajtu MULS RS, a može se preuzeti u kancelariji broj 11 opštine Berkovići.

Uz prijavu za učešće na Javnom konkursu kandidati su dužni dostaviti podatke o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Diplomu o stručnoj spremi

- Ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi član 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

- Ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa

- Ovjerenu izjavu da se kandidati ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH, odnosno ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom istog suda

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u organima uprave

- Dokaz o radnom iskustvu

- Uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije (uvjerenje o nekažnjavanju)

- Kandidat pod rednim brojem 3. kopiju vozačke dozvole

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidati će dostaviti nakon konačnog imenovanja

VII Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i "Službenom glasniku Republike Srpske", ako konkurs ne bude istovremeno objavljen rok se računa od dana posljednjeg objavljivanja.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkurs je Svjetlana Marković. Kontakt telefon 059/860-111.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor će izvršiti intervju, o čemu će kandidati blagovremeno biti obaviješteni i sačiniće rang-listu prema uspjehu postignutom prilikom intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu opština Berkovići, "KONKURSNA KOMISIJA ZA IZBOR" Viduša b.b. 88 363 Berkovići.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare