Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni referent za podršku protokolarnih aktivnosti

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo odbrane BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH, br. 24/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i Odluke ministrice odbrane o raspisivanju javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-4096-1/17 od 15.11.2017. godine, a u cilju popune upražnjenog radnog mjesta zaposlenika, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, raspisuje


J A V N I O G L A S
za popunu upražnjenog radnog mjesta zaposlenika u
Ministarstvu odbrane Bosne i HercegovineODJELJENJE ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE:

Odsjek za protokolarne aktivnosti i poslove prevođenja1/01 Samostalni referent za podršku protokolarnih aktivnosti

Opis radnih zadataka: Izvršava i koordinira poslove vezane za kontakte i posjete domaćih zvaničnika i predstavnika međunarodnih institucija u zemlji i inostranstvu. U suradnji sa stručnim suradnikom i višim stručnim suradnikom za protokolarne aktivnosti izvršava tehničke pripreme za posjete zvaničnika iz zemlje i inostranstva Ministarstvu odbrane BiH. Učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala, redovnih i periodičnih izvještaja i informacija. Radi na tehničkoj obradi pozivnica i informacija za visoke zvaničnike. Surađuje na izradi pojedinačnih akata iz djelokruga rada Odsjeka. Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu Šefa odsjeka. Za svoj rad odgovoran je Šefu odsjeka.

Posebni uvjeti: VŠS, VI stepen, Viša škola društvenog smjera, stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.

Status: Zaposlenik

Broj izvršitelja: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Radni odnos: neodređeno vrijeme
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:1. Opći uslovi ( propisani članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

(„Službeni glasnik BiH“, br. 24/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13):

- da ima navršenih 18 godina života,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina,

- da nije obuhvaćen odredbama člana IX, stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca.Potrebni dokumenti:

I Originali ili ovjerene fotokopije:

1. Potpisana prijava sa naznačenom pozicijom na koju se aplicira,

2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (nostrificirane diplome, ukoliko škola nije završena u

BiH ili je stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine),

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

4. Potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu u struci;

5. Rodni list;

6. Uvjerenje od nadležnog suda o ne vođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca);

7. Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX, stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

8. Ljekarsko uvjerenje (samo za kandidata koji bude izabran putem Javnog oglasa);

9. Dokaz o poznavanja engleskog jezika,

10. Dokaz o znanja rada na računaru,

11. Dokaz o položenom stručnom ispitu, (zaposlenik koji u vrijeme prijema u radni odnos

nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit, dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos).

Potpisanu prijavu, sa naznačenom pozicijom na koju se aplicira i traženu dokumentaciju, dostaviti isključivo putem poštanske službe, preporučeno, na adresu:Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta zaposlenika u
Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine“
ul.Hamdije Kreševljakovića, br. 98.
71 000 Sarajevo


Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti uzete u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Viša škola
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare