Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike

- dana
Poslodavac:
Okružno javno tužilaštvo Prijedor
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
20.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: 1. Stručni saradnik....1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
Obavlja sljedeće poslove:
Pomaže okružnim tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom glavnog tužioca i okružnih tužilaca.

2. Rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike………1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Obavlja sljedeće poslove:
Koordinira i nadzire rad u pisarnici, radnje protokola, stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju i vođenju evidencija, prikuplja i obrađuje statističke podatke, sačinjava mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o radu Tužilaštva, stara se o sprovođenju naredbi i uputstava koji se odnose na rad pisarnice i rad sa dokaznim materijalom, vrši nadzor nad poslovima arhiviranja i stara se o primjeni propisa koji se odnose na imaoce dokumentarne građe, obavlja i druge poslove vezane za upisnik po nalogu glavnog tužioca i sekretara.

3. Tehnički sekretar………… 1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Obavlja sljedeće poslove:
Obavlja administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije glavnog tužioca, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog tužioca, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održava glavni tužilac, vodi upisnike “A” i “Pov” i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike, vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje povjerljivog materijala, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara.

4. Tužilački asistent – daktilograf ………….. 2 izvršioca
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Obavlja sljedeće poslove:
Kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u Tužilaštvu. Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tužioca, okružnih tužilaca i sekretara.

5.Vozač/kurir……….. 1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Obavlja sljedeće poslove:
Upravlja službenim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjigu putnih naloga, sačinjava mjesečne obračune utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila, vrši dostavu pošte unutar i izvan Tužilaštva, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara.

1. Opšti uslovi :
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je punoljetan
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini
nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

2. Posebni uslovi

Za radno mjesto pod tačkom 1.
- Visoka stručna sprema, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

Za radno mjesto pod tačkom 2.
- Visoka stručna sprema pravnog ili drugog društvenog smjera
- Najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- Poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod tačkom 3.
- Srednja stručna sprema društvenog smjera
- Najmanje šest mjeseci radnog iskustva
- Poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod tačkom 4.
- Srednja stručna sprema društvenog smjera
- Najmanje šest mjeseci radnog iskustva
- Poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod tačkom 5.
- Srednja stručna sprema
- Položen vozački ispit “B” kategorije
- najmanje jedna godina radnog iskustva

POTREBNI DOKUMENTI
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata :
- uvjerenje o državljanstvu
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje da kandidat nije osuđivan
- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
- diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);
- uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:
Okružno javno tužilaštvo
Prijedor
ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 101 Prijedor

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje - intervju.
O datumu i mjestu obavljanja testiranja - intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare