Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent za tehničku ispravnost vozila i opreme u civilnoj zaštiti

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 09/14, 37/15, 48/16 i 9/17) i Dopune Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-056/17 od 29. 11. 2017. godine, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-069/17 od 26. 12. 2017. godine, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VRIJEME U

Odsjek civilne zaštite
Služba stručno-administrativnih poslova iz oblasti civilne zaštite

5. Referent za tehničku ispravnost vozila i opreme u civilnoj zaštiti

Opis poslova i odgovornosti:
- zadužen za tehničku ispravnosti vozila u Odsjeku civilne zaštite i ostale opreme namijenjene za
zaštitu i spašavanje;
- kontroliše i potpisuje tehničku ispravnost vozila u Odsjeku civilne zaštite;
- vrši izradu tehničke specifikacije za servisiranje;
- vrši redovne mjeseĉne i periodične preglede opreme namijenjene za zaštitu i spašavanje;
- vrši redovno atestiranje opreme u Odsjeku civilne zaštite;
- vrši kontrolu isteka rokova i organizuje registraciju svih vozila u Odsjeku civilne zaštite;
- vrši sitne popravke i organizuje servisiranje vozila i opreme za zaštitu i spašavanje;
- vrši obračun pređene kilometraže i utroška goriva na vozilima u Odsjeku civilne zaštite;
- vodi evidenciju utroška goriva i maziva po vozilima u Odsjeku civilne zaštite;
- vrši redovnu i periodičnu kontrolu, dopunu i izmjenu motornog ulja i rashladnih tekućina u
vozilima u Odsjeku civilne zaštite;
- po nalogu šefa Odjeljenja, šefa Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje i šefa Odsjeka civilne
zaštite učestvuje u akcijama zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća;
- za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka civilne zaštite i šefu Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje;
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka civilne zaštite i šefa Pododjeljenja za zaštitu i
spašavanje iz djelokruga svoga rada.

Kvalifikacija za radno mjesto:
- najmanje SSS, odnosno srednje obrazovanje – IV. stepen struĉne spreme, saobraćajnog smjera;
- šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje stručne spreme;
- posjedovanje vozaĉke dozvole B, C1, C, D1 i D kategorije;
- posjedovanje licence za potpisivanje tehniĉke ispravnosti vozila;
- poznavanje rada na raĉunaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: V5 (mjeseĉna neto plata 948,01 KM, prije oporezivanja).
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi.

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, uslijed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.

Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA
BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17.01. 2018. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici
Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 17.01.2018. godine.

NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu
ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade
Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s članom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta
BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju
položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju tačnost podataka kojim se potvrđuje ispunjavanje općih i posebnih uslova.
(Kvalifikacija za radno mjesto).
Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Vozačka dozvola:B, C, D
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare