Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent - daktilograf

- dan
Poslodavac:
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
30.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 20.,23. i 24.Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Kantona Sarajevo broj 53/2017 od 16.06.2017 godine. Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutrašnoj organizaciji Pravobranilaštva Kantona Sarajevo broj 133'17 od 23.11.2017 godine. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-515-32 IX od 18.01.2018 godine, Pravobranilac Kantona Sarajevo, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Pravobraniiaštvu Kantona Sarajevo

Naziv radnog miesta :
1. referent, daktilograf. 1 izvršilac,

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavali sljedeće opće us/ove. propisane elanom 24. Zakona o namještenicima n organima državne službe u Federaciji Bili:
- da je državljanin BiH.
- daje punoljetan,a.
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe.
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH. odnosno BiH,
- da nije obuhvaćen/a odredbom člana IX l. Ustava Bosne i Hercegovine

Pored navednih općih uslova koje prijavljeni kandidati moraju ispunjavati, takode /e potrebno da ispunjavaju i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Kantona Sarajevo broj 53/2017 od 16.06.2017 godine i Pravilnikom o dopunama Pravilnika o unutrašnoj organizaciji Pravobraniištva Kantona Sarajevo broj J23/17 od 23.11.2017 godine i to
1. referent, daktilograf
SSS-1V stepena, gimnazija, birotehnička, upravna ili ekomomska škola sa poznavanjem daktilografije, najmanje deset (10) mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima.


Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na Javni oglas koji sadržii kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:
- dokaz o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci);
- izvod iz Matične knjige rođenih;
svjedočanstvo o stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena ti Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
- uvjerenje o položenom ispitu za arhivara (samo za poziciju 2. Referent za dokuinetaciju-arhivar);
- dokaz o radnom stažu (uvjerenje iz službenih evidencija poslodavca ili uvjerenje F/ PIO/MIO F BiH);
- potvrda ili uvjerenje poslodavca - državnog organa ili institucije da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, a kandidat koji u posljednje dvije godine nije radio u organu državne službe dužan je dostaviti izjavu da u posljednje dvije godine nije disciplinski kažnjavan, dalu i ovjerenu u nadležnom općinskom organu;
- izjava kandidata ovjerena u općini ili kod notara kojom kandidat potvrđuje da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
U radni odnos se može primili kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti, kako je predviđeno članom 32. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa obavit će se usmeni intervju.
Izabrani kandidati su obavezni dostaviti Ijekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije preuzimanja dužnosti namještenika.
Rok za podnošenje prijava je 15. dana od dana objavljivanja javnog oglasa.
O rezultatima javnog oglasa, prijavljeni kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Dostavljenu dokumentaciju Pravobranilaštvo Kantona nije u obavezi vratiti kandidatima.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ih poštom preporučeno sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS", na adresu: Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 21/1. 71 000 Sarajevo.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare