Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnik na prikupljanju otpada

- dana
Poslodavac:
JP Komunalno Brčko d.o.o.
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
24.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 20. stav (2) tačka a) i člana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu
BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine” broj: 15/06, 05/07, 19/07, 01/08 24/08,
17/16), a u vezi člana 5. stav (1) i člana 14. tačka a) Pravilnika o zapošljavanju u JP „Komunalno Brčko“
d.o.o. Brčko distrikta BiH – prečišćen tekst, broj: 01-05935/15 od 27.5.2015. godine, Komisija za
zapošljavanje r a s p i s u j e:
JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos

NA NEODREĐENO U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BIH

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

1. Radnik na prikupljanju otpada
Opis radnog mjesta: Vrši poslove na prikupljanju, utovaru i transportu otpada; Čisti smeće rasuto oko
kontejnera; Radi na održavanju komunalne deponije; Obavezan je da poštuje propise i mjere bezbjednosti i
zaštite zadravlja, te da koristi zadužena kolektivna i lična zaštitna sredstva.
Minimalni uslovi: Stručna sprema : NK, radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva
Broj izvršilaca: 2
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih uslova ispunjavaju opšte uslove za
zasnivanje radnog odnosa:
a) da je državljanin BiH
b) da je punoljetan
c) da je zdravstveno sposoban
d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos podnose Prijavu na originalnom obrascu
Preduzeća. Prijava na konkurs mora da sadrži tačne i istinite podatke.
Uz originalnu Prijavu JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH kandidat je dužan dostaviti dokumenta
kojim dokazuje ispunjenost minimalnih i posebnih uslova:

Dostavljeni dokumenti moraju biti na jednom od zvaničnih jezika BIH.
Konkurs je otvoren od 15.05. 2017. – 24.05.2017. godine. Zainteresovani kandidati mogu preuzeti prijavu
na konkurs u prostorijama JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH, ul. . Tina Ujevića 66, Brčko
distrikt BiH na Protokolu ili na web adresi www.komunalno.ba.
Prijave se mogu dostaviti putem pošte ili lično na adresu JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikta BiH,
ul. Tina Ujevića 66, radnim danom od 08:00 – 15.00 časova a najkasnije do 24.05.2017. godine do 14:00
časova. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Neblagovremene, nejasne (nerazumljive) i nepotpune
prijave se neće razmatrati.


Napomena: Kandidati koji budu izabrani kao najuspješniji, dužni su u roku od 8 dana od dana
dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) uvjerenje o državljanstvu, ne stariji od 6 mjeseci (osim ako nije trajnog karaktera),
b) rodni list, ne stariji od 6 mjeseci (osim ako nije trajnog karaktera),
c) kopiju lične karte,
d) ovjerenu kopiju radne knjižice,
e) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci,
f) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 6 mjeseci
g) potvrdu o prebivalištu.
Predviđen probni rad u skladu sa zakonom i internim aktima.
Sve informacije u vezi konkursa možete dobiti u Službi za ljudske resurse i opšte poslove na broj: 217-255.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare