Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Psiholog

- dana
Poslodavac:
OŠ Karaula
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Karaula
Rok prijave:
21.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Člana 57. Zakona o osnovnoj školi SBK, Odluke o davanju saglasnosti Vlade SBK/KSB 01-02-109/18, i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta 03-34-3/2018-137-1, Člana 92. i 98. Pravila OŠ “ Karaula “ i odluke Upravnog odbora škole broj 49-2/18, Osnovna škola “ Karaula” Karaula raspisuje

KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

Psiholog 1 izvršilac. na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu stručne spreme, propisane Zakonom o osnovnoj školi, Nastavnim planom i programom, Dopunom nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole, broj 01-38-954/09 i Pedagoškim standardima SBK.

Za konkurs, dostaviti obaveznu dokumentaciju (Originali ili ovjerene kopije):
- Prijava na konkurs i biografija (obavazan broj telefona i adresa),
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Diplomu o završenoj školi, odnosno fakultetu.
Kandidati će biti bodovani na osnovu Pravilnika o bodovanju kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika OŠ “ Karaula”, te su dužni, ukoliko posjeduju, dostaviti i slijedeće dokaze o ispunjavanju uslova iz Pravilnika:
- Potvrdu o eventalno proglašenom tehnološkom višku u školama na području SBK,
- Potvrdu o nepotpunoj normi, u statusu osobe sa radnim odnosom na neodređeno vrijeme u školama SBK,
- Dokaze od nadležnih institucija o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica i Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- Prosjek ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija,
- Dokaz nadležne institucije o dužini radnog staža u obrazovanju, nakon diplomiranja,
- Dokaz o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom / biro /
- Kandidati kojim u porodici niko nije zaposlen ili nema stalni izvor prihoda -Kućna lista i za
punoljetne članove domaćinstva dokaz o nezaposlenosti.

Obavezan intervju sa prijavljenim kandidatima obavit će se u školi 25.4.2018. godine u 900 sati. Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu, smatrat će se da je odustao od konkursa.
Izabrani kandidat bit će obavezan dostaviti, u roku od 7 dana, ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Pripadajuća osnovna plaća za normu iznosi 925,00 KM, ovisno o stažu, a za pripravnike 80% od početne plaće.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti poštom na adresu: Osnovna škola « Karaula Ćosići bb 72284 Karaula.
Prijavljeni kandidati će o rezultatima konkursa biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Broj: 212/18
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare