Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.09.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor razredne nastave

- dana
Poslodavac:
O.Š. Nikola Tesla
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Prnjavor
Rok prijave:
21.09.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: 1.PROFESOR RAZREDNE NASTAVE– 2 izvršioca sa položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme u PO Mravica.
2.PROFESOR RAZREDNE NASTAVE ZA VODITELjA PRODUŽENOG BORAVKA-2 izvršioca sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do završetka nastavnog procesa šk.2017/18. godine, sa punim radnim vremenom.
3.PROFESOR RAZREDNE NASTAVE ZA VODITELjA PRODUŽENOG BORAVKA-1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do završetka nastavnog procesa šk.2017/18. godine, sa pola radnog vremena.

Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu (’’ Službeni glasnik RS ‘’, broj 1/16.), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 44/17.) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’’ Službeni glasnik RS ‘’, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15.), a prijem kandidata će se izvršitiu skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 102/14.) i to:
1.uvjerenje o državljanstvu,
2.izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),
3.ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,,
7.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
8.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla),
9.uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se interviju u ponedeljak, 25.09.2017. godine sa početkom u 08.00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Nikola Tesla’’ Prnjavor.
Kandidati se neće posebno pozivati na interviju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od 7 do 15 časova.
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare