Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor njemačkog jezika

- dan
Poslodavac:
JU SŠC Nikola Tesla Šamac
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Šamac
Rok prijave:
20.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Profesor njemačkog jezika, sa položenim stručnim ispitom i jednom godinom radnog iskustva za 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
5. Za radno mjesto pod rednim brojem 1: Da ima iskustva u radu na poslovima u traženom zanimanju u trajanju od najmanje jedne godine.
6. Za radno mjesto pod rednim brojem 1: Da ima položen stručni ispit.

POTREBNA DOKUMENTA
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačaka 1 do 6 potrebno je dostaviti isprave na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos s srednjoj školi („Službeni glasnik Repunlike Srpske“, broj:102/2014 i br. 42/16), i to:

1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama Škole dana 21.10.2016. u 13.00 časova.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na istima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA“ , Šamac sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare