Profesor fizike

294 dana
Poslodavac:
JU SŠC Istočna Ilidža
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Istčna Ilidža
Rok prijave:
11.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU SŠC "ISTOČNA ILIDžA"

Ul. Stefana Nemanje broj 10

71123 ISTOČNO SARAJEVO

Kontakt telefon: 057/342-735

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

1. Profesor matematike – 10 časova, na određeno vrijeme, 1 godina, pripravnik;

2. Profesor fizike (fizika, audiovizuelna tehnika) - 12 časova, na određeno vrijeme, 1 godina, pripravnik;

3. Profesor informatike - 4 časa, na određeno vrijeme, 1 godina, pripravnik;

4. Profesor hemije, (hemija, medicinska biohemija i analitička hemija) - 16 časova, na određeno vrijeme, 1 godina, pripravnik;

5. Profesor sociologije i filozofije i prof. demokratije i ljudskih prava - 9 časova, na određeno vrijeme, do 30.6.2016. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6. Profesor geografije - 20 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Medicinska grupa predmeta:

7. Profesor medicinske grupe predmeta - teorija, 20 časova, na određeno vrijeme, 1 godina, pripravnik;

8. Profesor medicinske grupe predmeta, 19 časova, na određeno vrijeme, 1 godina, pripravnik;

9. Profesor farmaceutske grupe predmeta – 9 časova, na određeno vrijeme, 1 godina, pripravnik.

Muzička grupa predmeta:

10. Profesor flaute – 16 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

11. Profesor gitare – 16 časova, na određeno vrijeme, 1 godina, pripravnik;

12. Profesor violine – 10 časova, na određeno vrijeme, 1 godina, pripravnik.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni da prilože:

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za pozicije kod kojih se traži radno iskustvo);

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

7. uvjerenje o radnom stažu ili uvjerenje o radnom iskustvu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža; ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme (za pozicije kod kojih se traži radno iskustvo);

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 102/14 i 42/16).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 17.8.2016. godine, u 10 časova a intervju u 12 časova.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs – pozicija broj ___" .
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet

Kontakt podaci

Naziv preduzeća: JU SŠC Istočna Ilidža
Adresa:Stefana Nemanje br.10, 71123 Istočna Ildža

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare