Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor biologije

- dana
Poslodavac:
Osnovna škola Pale
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Pale
Rok prijave:
15.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Profesor biologije (šest časova), određeno vrijeme, do 30.06.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- jedan izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 1/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima, nastavnika stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15), te Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 105. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:
Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom
lične karte.
Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti, a dostavlja ga kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa - ne starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva, ličnosti i morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugim maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz svojeručno potpisanu prijavu sa adresom i brojem telefona i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent.
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji, nakon sticanja stručne spreme.
4. Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
6. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
7. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida.
8. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se dana 19.03.2018. godine u 13,00 časova u prostorijama Škole
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu: JU OŠ „Pale“ Pale, M Simovića 26. Pale, sa naznakom „Prijava na konkurs“ putem pošte ili lično u sekretarijat Škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare