Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prof. stručnih predmeta šumarske struke

- dana
Poslodavac:
Srednjoškolski centar „Milorad Vlačić“
Kategorija:
Nauka i obrazovanje, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Vlasenica
Rok prijave:
20.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta:
1. Prof.matematike...........12 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 30.11.2016.godine
2. Ruski jezik.......................2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine
3. Demokratija.....................2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine
4. Prof. stručnih predmeta šumarske struke, dipl.inženjer šumarstva.....15 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine

Opšti uslovi
1. da je državljanin Republike Srpske,ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psiho-fizičku sposobnost za rad sa učenicima,
4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

II Posebni uslovi
1. Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova.
2. Položen stručni ispit

III Potrebna dokumentacija:
-Prijava na konkurs sa kratkom biografijom,
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Izvod iz matične knjige državljana,
-Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),
-Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),
-Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
-Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 24.10.2016.godine u prostorijama škole sa početkom u 13:30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711
Prijave sa dokumentima slati poštom ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti na adresu: Sšc„ Milorad Vlačić“ Vlasenica Sv. Apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare