Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
18.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17, 16/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e


JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona


3/667-Pripravnik - sa diplomom visokog obrazovanja VII stepena - pravne struke ili diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke - 1 (jedan) izvršilacUslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Planom prijema pripravnika i lica na stručno osposobljavanje u Ministarstvo pravosuđa i uprave u 2018. Godini, broj: 07-34-5867-1/18 od 15.05.2018. godine:

- diploma visokog obrazovanja VII stepena - pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke.

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 23/17).

Napomena: Pripravnički staž pripravnika trajat će (1) jednu godinu. Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao pripravnik, u skladu sa odredbama Pravilnika.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Unako-sanskog kantona, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno, sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
"Javni konkurs za prijem pripravnika u Ministarstvu pravosuđa i uprave USK: 64/18"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.SEKRETAR
Zinka Salihagic, dipl. iur.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare