Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik

- dana
Poslodavac:
Gradska uprava grada Doboja
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Doboj
Rok prijave:
21.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa članom 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17 ) i Plana zapošljavanja pripravnika za 2017. godinu u Gradskoj upravi Grada Doboja, broj: 02-022-105/17, od 18.1.2017. godine, gradonačelnik Doboja raspisao je


JAVNI KONKURS
za prijem na rad pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboja

I
1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom u Gradskoj upravi Grada Doboja, dipl. inž. saobraćaja, na određeno vrijeme, u trajanju do 1 (jedne) godine - 1 (jedan) izvršilac.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:I - Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:
1. visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova, završen fakultet saobraćajnog smjera i stečeno zvanje dipl.
inž. saobraćaja.

III - Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV - Potrebna dokumenta
Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave, bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti foto-kopije:
a) diplome o stručnoj spremi.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju i opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

V - Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dijana Ploskić, šef Kabineta gradonačelnika Doboja, kontakt telefon: 053/242-002, 242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće
se razmatrati. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:
Grad Doboj, Ul. hilandarska br. 1,74 000 Doboj, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka prijema.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare