Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom

- dana
Poslodavac:
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
20.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu članova 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članova 8. i 50. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema Zaposlenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme i prijem pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-1882/18od 09.04.2018. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisujeJ A V N I O G L A S
ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME I PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE

4. Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stupanj), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 izvršilac u Banja Luci

Opis poslova i radnih zadataka:

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi:

da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme.
Broj izvršilaca: 3

V Opšti uslovi za prijem u radni odnos

U skladu sa člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

a) da ima navršenih 18 godina života;

b) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d) da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.VI Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e –mail adresu.

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

a) dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);
Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starijeg od šest mjeseci);
Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uslova definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);
Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uslovima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;
Dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), ukoliko je datum sticanja visoke stručne spreme pripravnika stariji od jedne godine.
Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju);

c) kratku biografiju

Napomene:

Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s popisa uspješnih kandidata.
S izabranim kandidatima za radno mjesto „Oblasni prognostičar“ Agencija će prilikom zaključivanja ugovora o radu ugovoriti obavezu sticanja „potvrde o obučenosti“ u roku ne dužem od jedne godine, u suprotnom, Agencija može otkazati zaposleniku ugovor o radu.
Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.


VII Postupak izbora

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i posebnih uslova provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja popis uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U toku postupka po javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-mail-a o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

VIII Dostavljanje prijava

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „VEČERNJI LIST“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi B i H
„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno u Agenciji za pružanje usluga u
zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“
Ortiješ bb
88 000 Mostar


Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare