Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo odbrane BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
18.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 26/04, 7/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijema pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-1498-6/17 od 14.07.2017. godine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j eJAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine


1. Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - četiri (4) izvršioca;

2. Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;

3. Pripravnik – sa završenim fakultetom političkih nauka, smjer sigurnosne i mirovne studije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - dva (2) izvršioca;

4. Pripravnik – sa završenim saobračajnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanj - jedan (1) izvršilac;

5. Pripravnik – sa završenim elektrotehničkim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac;

6. Pripravnik – sa završenim fakultetom za informacione tehnologije i dizajn, smjer informatika, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac;

7. Pripravnik – sa završenim mašinskim fakultetom, smjer odbrambene tehnologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac.Opis poslova i radnih zadataka:

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita. Radni odnos pripravnika zasniva se na period od jedne godine.

Mjesto rada: Sarajevo

Opšti uslovi koje kandidat za pripravnika treba da ispunjava:

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
da je državljanin Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem (original ili ovjerena fotokopija) ne starijim od šest mjeseci,
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, što dokazuje uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od tri mjeseca,
da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starijom od tri mjeseca,
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog zanimanja, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, ne starijim od tri mjeseca, a isto dostavljaju samo izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o obavljanju pripravničkog staža.


Posebni uslovi:

završen odgovarajući fakultet, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, što dokazuju diplomom (original ili ovjerena fotokopija) ili uvjerenjem o diplomiranju izdatim od strane visokoškolske ustanove, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija). U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji - original ili ovjerena fotokopija);
da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stečene visoke stručne spreme, što dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (ovjerena fotokopija radne knjižice ne starija od 15 dana) ili potvrdom uvjerenjem PIO/MIO da nije registrovan u matičnoj evidenciji.


Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju određuje komisija za izbor pripravnika.

O mjestu i datumu provjere kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren do 18.08.2017. godine.

Napomena: Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 98
71 000 Sarajevo
sa naznakom „Javni oglas za prijem pripravnika“


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare