Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pravni savjetnik

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
17.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa članom 28a. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u skladu sa čl. 15. st. (3.) i (4.) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), po pribavljenoj saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj: 05-34-2-219-3/18 od 07.03.2018. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

ODJEL ZA PRAVNA PITANJA

1/01 Pravni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: redovno prati informacije o nacrtima zakona i drugim odlukama zakonodavne i izvršne vlasti, kao i OHR-a, koje mogu biti od značaja za pravosuđe te o tome obavještava šefa Odjela; priprema nacrte pravnih akata, korespondenciju i druge dokumente iz nadležnosti Odjela; u skladu sa Poslovnikom, priprema materijale za sjednice Vijeća, te prati izvršenje odluka Vijeća; stara se o pitanjima iz domena pravnih referata za koje je zadužen, te je odgovoran za identificiranje problema, davanje prijedloga u cilju iznalaženja adekvatnih rješenja te blagovremeno informisanje rukovodstva; po potrebi daje savjete i pruža stručnu podršku odjelima Sekretarijata; prikuplja i analizira podatke i izvještaje koje Vijeću dostavljaju sudovi i tužilaštva, te u vezi s tim priprema odgovarajuće izvještaje; obavlja istraživanja i prikuplja informacije potrebne za pripremu pravnih dokumenata i za izradu nacrta zakonskih i drugih propisa te učestvuje u izradi istih; u određenim segmentima radi na pripremama uporednih analiza zakonskih rješenja, propisa i prakse, te u skladu s tim priprema potrebne izvještaje i procjene; pruža pravnu pomoć Odjelu za administraciju i kadrovsku politiku i Odjelu za finansije i računovodstvo u smislu pripreme mišljenja, analiza i dr.; priprema nacrte upravnih odluka iz oblasti radnih odnosa (zapošljavanje, dodjela poslova, premještaj i prestanak radnog odnosa); prati izmjene važećih propisa i praksi te daje mišljenja iz oblasti uprave, rada i finansijskog poslovanja Sekretarijata Vijeća; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef Odjela.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi: VSS – diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit – poželjno; najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, odlične pravno-analitičke sposobnosti i sposobnosti pripremanja pravnih dokumenta i prezentiranja; dobro poznavanje propisa koji se odnose na pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini; sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima; sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima; vrlo dobro poznavanje nadležnosti VSTV-a; vrlo dobro poznavanje rada na računaru; dokazana posvećenost detaljima; diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama; posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja; posjedovanje dobrih komunikacijskih sposobnosti; posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti; poznavanje stranih jezika – poželjno.

Napomena za sve kandidate:

Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 11.06.2019. godine.
Potrebni dokumenti:

univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu;
potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu – ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov;
dokaz o poznavanju stranog jezika – ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov;
dokaz o traženom poznavanju rada na računaru.
Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.
Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provest će se postupak ispitivanja obavljanjem testiranja.
Izabrani kandidat obavezan je dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), najkasnije do momenta zaključivanja ugovora o radu, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

Sve tražene dokumente, zajedno sa kratkom biografijom kandidata, treba dostaviti najkasnije do 17. jula 2018. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva “
Ul. Kraljice Jelene 88, Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare