Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pravni saradnik

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
13.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Memoranduma o razumijevanju o zajedničkim aktivnostima u cilju realizacije odredbi Grant sporazuma ,,Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH" zaključenog između Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva
financija Kantona Sarajevo i Kantonalnog suda u Sarajevu, a shodno Aneksu I i Aneksu II Internog finansijskog memoranduma o razumijevanju o zajedničkim aktivnostima u cilju realizacije odredbi Grant sporazuma,, Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH" , Kantonalni sud u Sarajevu raspisuje:
JAVNI OGLAS
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine ( do isteka Projekta ) na
slijedeće radno mjesto:

l. Jedan ( I )Pravni saradnik
Opis poslova: Proučavanje i priprema predmeta ratnih zločina za glavni pretres, praćenje toka glavnog pretresa u predmetima ratnih zločina i pružanje podrške predsjedniku vijeća u činjeničnoj analizi predmeta ratnih zločina, proučavanje pravnih pitanja u vezi sa radom suda u pojedinim predmetima ratnih zločina, izrada nacrta odluka u predmetima ratnih
zločina, izrada nacrta odluka u predmetima ratnih zločina, obavljanje i drugih poslova po naredbi predsjednika suda .
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: VSS,VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ) ili drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru, dvije
godine radnog iskustva.

Za radno mjesto potrebno je priložiti:
l. Uvjerenje o školskoj spremi,
2. Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
3. Uvjerenje o državljanstvu,
4. Potvrda o radnom iskustvu.

lzabrani kandidat po završetku konkursne procedure dostavit će:
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do jedne godine, a mole se raskinuti i prije isteka tog roka u slučaju nedostatka finansijskih sredstva predviđenih Projektom.
Javni oglas ostaje otvoren l5 dana od dana objavljivanja.
U radni odnos ne moe biti primljena osoba koja je u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa otpuštena iz Organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH.

Prijave slati na adresu:
Kantonalni sud u Sarajevu
Ul. Šenoina broj l.Sarajevo
sa naznakom ,,za Javni oglas"
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare