Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik načelnika

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Građevinarstvo i geodezija, Pravo
Mjesto rada:
Neum
Rok prijave:
16.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Neum, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Neum
2/521


01. Pomoćnik načelnika u Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje - 1 (jedan) izvršilac


01. Opis poslova: neposredno rukovodi radom i raspoređuje poslove na službenike i namještenike iz područja graditeljstva i prostornog uređenja; sudjeluje u izradi analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka; sudjeluje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije iz nadležnosti Službe; osigurava izradu nacrta i prijedloga općinskih akata i drugih općinskih propisa iz nadležnosti Službe sukladno Programu rada načelnika i OV; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, te osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova; osigurava poštivanje principa zakonitosti, transparentnosti i javnosti, odgovornosti, efikasnosti i učinkovitosti, profesionalne nepristanosti i političke neovisnosti državnih službenika u Službi; vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku iz oblasti građenja i stambeno komunalnih poslova; vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga pojedinačnih i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa iz oblasti graditeljstva i prostornog uređenja; vrši izradu ugovora i drugih akata iz oblasti obveznih odnosa iz nadležnosti Službe; predlaže poduzimanje potrebnih mjera i daje inicijativu za rješavanje određenih pitanja iz djelokruga općine i nadležnosti Službe; ostvaruje suradnju sa drugim službama, organima Kantona/Županije i drugim subjektima u realiziranju zajedničkih zadataka; odgovoran je za izvršavanje zakona, općih propisa i drugih općinskih akata iz nadležnosti Službe; odgovoran je za korištenje financijskih i materijalnih sredstava dodjeljenih Službi; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; za svoj rad i upravljanje Službom neposredno odgovara načelniku; u slučaju privremene odsutnosti ili spriječenosti, određuje jednog od službenika iz Službe koji će ga zamjenjivati o čemu upoznaje načelnika; izvršava poslove po nalogu načelnika i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebninm rješenjem načelnika; redovito upoznaje načelnika o stanju i problemima u svezi vršenja poslova.


Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji općinskih službi za upravu Općine Neum, i to:

Za poziciju 01:
- visoka stručna sprema, VII stupanj odnosno, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne, ekonomske, građevinske ili arhitektonske struke
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spremePrijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita, gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" - prečišćeni tekst, broj: 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Neum"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa, neće biti razmatrane.


SEKRETAR
Zinka Salihagić, dipl. iur
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare