Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik ministra za koncesije

- dana
Poslodavac:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Široki Brijeg
Rok prijave:
25.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljujeJ A V N I N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
POMOĆNIK MINISTRA ZA KONCESIJE - 1 (jedan) izvršitelj
Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

Neposredno rukovodi sektorom, organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu obavljanja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora, redovito upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi obavljanja poslova iz nadležnosti sektora, predlaže poduzimanje potrebnih mjera, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti sektora, izvršava poslove po nalogu ministra, odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem ministra, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.
Regija:Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke i to:

VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski ili pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih, prirodnih i tehničkih znanosti, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja ekonomskog ili pravnog smjera ili drugog fakulteta društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova,
5 (pet) godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme i
položen ispit za državne službenike,


Prijava kandidata na natječaj:

Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:Povjerenstvo za državnu službu Ž Z H
Stjepana Radića 37b
88 220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije zapadnohercegovačke“


Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com).

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare