Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora za zdravstvene poslove

- dana
Poslodavac:
Kazneno-popravni zavod Bijeljina
Kategorija:
Državna služba i uprava, Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
08.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Pomoćnik direktora za zdravstvene poslove

- Pomoćnik direktora se postavlja na mandatni period od 5 (pet) godina.

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi: VSS, završen medicinski fakultet, zvanje doktor medicine, najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme u struci, položen stručni ispit iz oblasti zdravstva, posjedovanje licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti i poznavanje rada na računaru

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,
diplomu o školskoj spremi,
dokaz o radnom iskustvu,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavodu za zapošljavanje.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim konkursom, Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti ( pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i obaviti intervju) o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijim se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul.Šabačkih đaka br.9. sa naznakom „ Prijava za konkurs“.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare