Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora za Sektor za upravljanje naplatom poreza

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
25.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I - 1. Poreska uprava

1.1. Pomoćnik direktora za Sektor za upravljanje naplatom poreza,

Sjedište Poreske uprave 1 izvršilac

1.2. Inspektor istražitelj, Sjedište Poreske uprave, Sektor za

kontrolu, istrage i obavještajne poslove 2 izvršioca

1.3. Viši stručni saradnik za evidencije i izvještaje, Sjedište

Poreske uprave, Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove 1 izvršilac

1.4. Viši stručni saradnik za praćenje rizika, Sjedište Poreske uprave,

Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove 1 izvršilac

1.5. Viši stručni saradnik za usluge poreskim obveznicima i

redovnu naplatu, Područni centar Prijedor 1 izvršilac

1.6. Viši stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar Doboj,

Područna jedinica Doboj 1 izvršilac

1.7. Stručni saradnik za prijem i unos prijava i obavljanje

stručno-tehničkih poslova, Područni centar Doboj,

Područna jedinica Doboj 1 izvršilac

1.8. Viši stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar

Doboj, Područna jedinica Derventa 1 izvršilac

1.9. Viši stručni saradnik za usluge poreskim obveznicima i redovnu

naplatu, Područni centar Bijeljina 1 izvršilac

1.10. Rukovodilac Područne jedinice Vlasenica,

Područni centar Zvornik 1 izvršilac

II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od osamnaest (18) godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6)

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, iskustvo na rukovodnim radnim mjestima, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet, drugi fakultet pravnog smjera, fakultet za bezbjednost i zaštitu ili elektrotehnički fakultet, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci i traženom stepenu obrazovanja ili jednu (1) godinu iskustva na inspekcijskim poslovima, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, dobro poznavanje poreskog računovodstva i finansijskih analiza, položen ispit za vozača motornog vozila B kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog ili pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

IV

Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumijeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi

(priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne

i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

"Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) lične karte ili pasoša;

d) dokaza o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb-sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb-sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi;

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

- uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- dokaza o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije za radno mjesto

označeno pod brojem 1.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".DIREKTOR

Aleksandar Radeta
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare