Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.09.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora - glavni republički tehnički inspektor

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
15.09.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu članova 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu raspisuje
Javni konkurs za upražnjena radna mjesta
I
1. Republička uprava za inspekcijske poslove
1.1. Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i informatičke poslove 1 izvršilac
1.2. Pomoćnik direktora - glavni republički veterinarski inspektor 1 izvršilac
1.3. Pomoćnik direktora - glavni republički tehnički inspektor 1 izvršilac
1.4. Poljoprivredni inspektor, Sektor poljoprivredne inspekcije 1 izvršilac

2. Republički pedagoški zavod
2.1. Inspektor - prosvjetni savjetnik za geografiju
Područna kancelarija Foča 1 izvršilac
II
Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od osamnaest (18) godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.
III
Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
VSS - 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.
VSS - 240 ECTS bodova (European credit transfer system), doktor veterinarske medicine (diplomirani veterinar), pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima inspektora, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola B kategorije.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.
VSS - 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer elektroenergetike, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer rudarstva, diplomirani inženjer geologije, diplomirani inženjer hemijske tehnologije ili diplomirani inženjer hemijskih procesa, pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima inspektora, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola B kategorije.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.
VSS - 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo, diplomirani inženjer ponjoprivrede za biljnu proizvodnju, diplomirani inženjer poljoprivrede za vodoprivredne melioracije, diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za mahanizaciju ili diplomirani inženjer agroekonomije, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola B kategorije.
Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.
VII stepen stručne spreme - profesor geografije, diplomirani geograf, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada, poznavanje rada na računaru.
IV
Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet-stranici Agencije za državnu upravu.
V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.
Javno testiranje podrazumijeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.
VI
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu, koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu njnjnj.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu s Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);
v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
g) lične karte ili pasoša;
d) dokaza o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 1.2, 1.3. i 1.4.;
đ) dokaza o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb-sajta Agencije s naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb-sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.
VII
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet-stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
- diplome o završenoj školskoj spremi;
- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
- uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
- dokaza o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije za radno mjesto označeno pod brojevima 1.2, 1.3. i 1.4.;
- dokaza o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u Republičkoj upravi za inspekijske poslove na neodređeno vrijeme na radnom mjestu inspektora (radno mjesto označeno pod brojem 1.4.) provešće određeno vrijeme na probnom radu, prema planu i programu koje donosi Republička uprava za inspekcijske poslove.
Probni rad traje 60 dana, a u toku probnog rada kandidat će biti upoznat sa sadržajem poslova i zadataka radnog mjesta, te s načinom praćenja i ocjenjivanja rezultata rada.
Ukoliko ocjena rada kandidata bude zadovoljavajuća, rukovodilac/direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove donosi rješenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme. Ukoliko ocjena rada kandidata bude nezadovoljavajuća, rukovodilac/direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa.
VIII
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet-stranici Agencije za državnu upravu.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".
DIREKTOR
Aleksandar Radeta
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare