Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćni radnik za održavanje čistoće

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
24.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05) i u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: 01-12-6/17 od29.06.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: 0l-12-7/17 od 25.09.2017. godine, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodreađeno vrijeme u
Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavljuje Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

4. Pomoćni radnik za održavanje čistoće - 2 izvršioca
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedede opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je punoljetan;
- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnj oj organizaciji organa državne službe;
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Za radno mjesto pod rednim brojem 4. radni odnos može zasnovati osoba sa navršenih 15 godina života.

Pored opštih uslova kandidati moraju zadovoljavati i posebne uslove za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a to su:

4. Za radno mjesto: Pomoćni radnik za održavanje čistoće
NSS - Osnovna škola.

Uz prijavu najavni oglas koji sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni
priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedeće dokumentacije:
- dokaz o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci); izvod iz Matične knjige rođenih;
- svjedočanstvo o stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stećena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine);
- uvjerenje o položenom strućnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.,2. I 3.);
- uvjerenje o položenom arhivističkom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 2. I 3.);
- dokaz o radnom stažu (uvjerenje iz službenih evidencija poslodavca ili uvjerenje FZ PiO/MiO F BiH);
- potvrda ili uvjerenje poslodavca - državnog organa ili institucije da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, a kandidat koji u posljednje dvije godine nije radio u organu državne službe dužan je dostaviti izjavu da u posljednje dvije godine nije disciplinski kažnjavan, da tu i ovjerenu u nadležnom općinskom organu;
- izjava kandidata ovjerena u opdini ili sudu kojom kandidat potvrduje da nije obuhvaien odredbom dlana IX l. Ustava Bosne i Hercegovine;
- dokaz o pozravanju rada na radunaru (zaradna mjesta pod rednim brojem 1.,2. i3.).

U radni odnos se može primiti kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti, kako je predviđeno članom 32. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za kandidate koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa obavit će se pismeno testiranje i usmeni intervju.

Poštivajući odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 54/05 i 12/09), Pravilnika o listi organa čiji su službenici lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigunosnog provjeravanja (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 97/06) i Odluke o listi radnih mjesta, odnosno dužnosti za lica koja su predmet sigurnosne provjere u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj: I-01-205/17 od 10.10.2017. godine, napominjemo da će se za odabrane kandidate biti sigurnosne provjere prije stupanja u radni odnos, te da kandidati kod kojih se utvrdi postojanje sigurnosnih smetnji neće biti primljeni u radni odnos.

lzabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili poštom preporučeno sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS", na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije br. 16 - Sarajevo.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u najmanje tri različita dnevna lista i web stranici http://mup.ks.gov.ba.

O rezultatima javnog oglasa, prijavljeni kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Minimalna stručna sprema:Osnovna škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare