Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pedijatrija – nastavnik u sva zvanja

- dana
Poslodavac:
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
29.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17), članova 29. i 31. Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo broj 26/16) te članova 92, 162, 172 i 173 Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-468/18 od 25.04.2018. i 01-311/18 od 28. 03. 2018. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET
RASPISUJE
KONKURS ZA IZBOR U IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE I NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET

8. Oblast: Pedijatrija – nastavnik u sva zvanja, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena,
najviše do 50%


Uslovi za izbor naučna i istraživačka zvanja su:
1. viši stručni saradnik: naučni stepen magistra iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5; pokazane naučno istraživačke sposobnosti


Uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja su:
1. Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti,
2. Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, koje se nalaze u relevantnim načunim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh,
kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija
3. Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje 8 naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog
ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.


Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju gore navedenih uslova i to:
1. Popunjen Obrazac prijave na konkurs, (Obrazac prijave na konkurs kandidati mogu
preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba)
2. Kraću biografiju (CV) u elektronskoj i štampanoj formi,
3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
4. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi),
5. Spisak objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
6. Za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora:
Dokaz o originalnom stručnom uspjehu, kao što je projekt, patent ili originaln metod
7. Dokaz o uspješnom mentorstvu,
8. Za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje vanrednog profesora: dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju docenta
9. Za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje redovnog profesora: dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju vanrednog profesor
10. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, kao i ostale dokaze
11. Spisak dostavljene dokumentacije.


Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs ostaje otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa
naznakom ZA KONKURS
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare