Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pedagog škole

- dana
Poslodavac:
JU Deseta osnovna škola
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Blažuj
Rok prijave:
02.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06, 26/08 , 31/11, 15/13 i 1/16), članova 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo
(„Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/13, 33/16), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, člana 85. Pravila Škole i člana 14. Poslovnika o radu , po prijedlogu direktora škole, a na osnovu dobivene saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-24649-10-1/16 od 24.10.2016.godine o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016./2017.godini i jednoglasne Odluke Školskog odbora, broj: 38-I-1074/16 sa 7 (sedme) redovne sjednice održane dana 22.11.2016.godine raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos u školskoj 2016./2017.godini

Odobrava se raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2016./17.godinu i to:
1. Nastavnik/nastavnica historije.......... 1 izvršilac, 7 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme
od okončanja konkursne procedure , do povratka radnice sa porodiljskog odsustva , a najkasnije do 31.08.2017.godine,
2. Pedagog škole..................1 izvršilac, puno radno vrijeme /40 sati sedmično/, na određeno vrijeme - od okončanja
konkursne procedure , do povratka radnice sa porodiljskog odsustva , a najkasnije do 31.08.2017.godine,
3. Radnik/ca na održavanju čistoće................ 1 izvršilac, puno radno vrijeme /40 sati sedmično/ , na određeno vrijeme - od okončanja konkursne procedure , do povratka radnice sa porodiljskog odsustva , a najkasnije do 31.08.2017.godine.
USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
Obaveznu dokumentaciju:
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi /za kandidate pod rednim brojem 3. svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu / ne starije od 6 mjeseci/
- kraću biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona.
Dodatnu dokumentaciju:
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrdu o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- uvjerenje/potvrdu o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
- uvjerenje/potvrdu o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom,
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
- uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traži konkursom,
- dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom,
- pozitivnu preporuku prethodnog poslodavca.
Po konačnosti odluke o izboru kandidata, izabrani kandidat je u skladu sa Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16), dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci , te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 03/13 i 33/16).
Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol škole svakim radnim danom ili putem pošte na adresu:
JU”Deseta osnovna škola” Ilidža, ul. Osik 210., 71 215 Blažuj sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave tražene dokumentacije neće se razmatrati.
Napomena: Sa najviše rangiranim kandidatima , Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika , obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere kandidati će biti naknadno obaviješteni.
Kandidati koji ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se zbog mjera racionalizacije- na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 24.11.2016.godine i ostaje otvoren do 02.12.2016.godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare