Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ortopedija

- dana
Poslodavac:
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Kategorija:
Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
16.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Temeljem čl. 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 46/10 i 75/13), čl. 111. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije F BiH ( Sl. novine broj: 62/15 ) a u svezi s Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata ( Sl. novine 102/13 i 55/14 ), Sveučilišna klinička bolnica Mostar, r a s p i s u j eDOPUNU NATJEČAJA
Objavljenog dana 23.12. 2016. Godine za dodjelu osnovnih specijalizacija


ortopedija – 1 izvršitelj
anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 1 izvršitelj
dermatovenerologija – 1 izvršitelj
urgentna medicina – 1 izvršitelj


Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

Da imaju završen medicinski, odnosno farmaceutski fakultet
Da imaju položen stručni ispit
Da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita
Da imaju važeće odobrenje za samostalan rad – licencu izdatu od nadležne Komore
Da poznaju jedan strani jezik
Kandidati u prijavi obavezno moraju naznačiti za koju specijalizaciju se prijavljuju.Uz prijavu na Natječaj kandidati prilažu

Životopis sa adresom i kontakt telefonom
Diplomu o završenom fakultetu ( ovjerena preslika )
Nostrifikaciju diplome (ukoliko je fakultet završen van BiH )
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ovjerena preslika )
Prijepis položenih ispita na studiju ( ovjerena preslika )
Potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija (ovjerena preslika)
Potvrdu o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko je kandidat posjeduje)
Presliku nagrada za vrijeme studija ( ukoliko je kandidat posjeduje )
Presliku potvrde o poslijediplomskom studiju (koliko je kandidat posjeduje)
Popis objavljenih radova (ukoliko ih kandidat posjeduje)
Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita
Odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika)
Uvjerenje o državljanstvu
Prijave na Natječaj sa traženim dokazima podnose se najkasnije do 16.01.2017. godine i to pisanim putem, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Ul. Kralja Tvrtka bb
88 000 M o s t a r
sa naznakom
„Prijava na Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija“
„NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO“


SKB Mostar zadržava pravo da poništenja natječaja bez obrazloženja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare