Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ortopedija 3

- dana
Poslodavac:
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kategorija:
Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine F BiH br. 46/10; 75/13), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije (Sl.novine F BiH br.62/15), Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata (Sl.novine F BiH br.102/13) i Plana Federalnog ministarstva zdravstva potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo za 2016.godinu, br.02-37-5624/16 od 03.10.2016.godine,raspisuje se

K O N K U R S

za izbor i prijem ljekara na specijalizacijuAbdominalna hirurgija 2
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina 1
Gastroenterohepatologija 1
Ginekologija i porodiljstvo 1
Hematologija 2
Hemodijaliza 1
Infektologija 2
Internistička onkologija 4
Kardiologija 4
Klinička imunologija 1
Klinička mikrobiologija 1
Klinička radiologija 4
Medicinska biohemija 2
Nefrologija 1
Nuklearna medicina 1
Ortopedija 3
Patologija 3
Pedijatrija 5
Psihijatrija 2
Pulmologija 2
Reumatologija 1
Urgentna medicina 1
Urologija 1

Uslovi: Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:Za specijalizacije pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17. 18., 19., 20., 21., i 22.:

-zdravstveni radnik visoke stručne spreme, doktor medicine

-položen stručni ispit

-radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita

-da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Za specijalizaciju pod rednim brojem 13.:

-zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik visoke stručne spreme, doktor medicine, magistar farmacije ili inženjer medicinske biohemije

-položen stručni ispit

-radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita

-da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju

-da ima važeće odobrenje za samostalan rad izdano od strane nadležne komore,

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Prijem u radni odnos se vrši na period do okončanja specijalizacije.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:

1.pismeni zahtjev sa rednim brojem i nazivom specijalizacije za koju se prijavljuje,

2.biografiju,

3.uvjerenje o državljanstvu,

4.diplomu o završenom fakultetu,

5.uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.uvjerenje poslodavca o ukupnom stažu,

7.uvjerenje poslodavca da se zaposlenik nalazi u stalnom radnom odnosu,

8. odobrenje za samostalan rad –licenca,

9. dokaz o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko ga kandidt posjeduje),

10. uvjerenje o prosječnoj ocjeni studija,

11. uvjerenje o položenim ispitima,

12.dokaz o postdiplomskom studiju (ukoliko ga kandidat posjeduje),

13. dokaz o ostvarenim nagradama za vrijeme studija(ukoliko ih kandidat posjeduje),,

14.dokaz o objavljenim radovima - stručna i naučna aktivnost (ukoliko ga kandidat posjeduje).Prijave na Konkurs sa dokazom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Bolnička br.25 SARAJEVO

( Centralni Protokol)

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.

Obavezno na koverti naglasiti redni broj specijalizacije na koju se aplicira (naglasiti o kojoj specijalizaciji se radi).

Kandidati koji apliciraju na više specijalizacija, potrebno je da za svaku specijalizaciju apliciraju posebno, u protivnom, prijava će biti odbačena.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrat
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare